First Light     Oil     16x20     Studio     1,500    

First Light     Oil     16x20     Studio     1,500

 

 

Remnants of Time     Oil     16x20     Studio     1,500        

Remnants of Time     Oil     16x20     Studio     1,500    

 

 

Refuge in the Expanse     Oil     9x12     Plein Air     500    

Refuge in the Expanse     Oil     9x12     Plein Air     500

 

 

A Storms Passing     9x12     Oil     Plein Air     500       

A Storms Passing     9x12     Oil     Plein Air     500

 

    

Anticipation of Harvest     Oil     9x12     Plein Air     500    

Anticipation of Harvest     Oil     9x12     Plein Air     500

 

 

Reflection     Oil     9x12     Plein Air     500    

Reflection     Oil     9x12     Plein Air     500

 

 

Kiss of Light     Oil     8x10     Plein Air     400    

Kiss of Light     Oil     8x10     Plein Air     400

 

 

Shores Edge     Oil     8x8     Plein Air     400    

Shores Edge     Oil     8x8     Plein Air     400

 

 

Old Shop in the Creek Bottom     Oil     9x12     Plein Air      5 00     

Old Shop in the Creek Bottom     Oil     9x12     Plein Air     500 

 

 

Just a Place     Oil     8x10     Plein Air      4 00     

Just a Place     Oil     8x10     Plein Air     400

 

 

Snow Canyon Study     Oil     8 x 10     Plein Air     400    

Snow Canyon Study     Oil     8 x 10     Plein Air     400

 

 

Rising     Oil     9 x 12     Plein Air     500    

Rising     Oil     9 x 12     Plein Air     500

 

 

Virgin River Drainage     Oil     8x10     Plein Air     400    

Virgin River Drainage     Oil     8x10     Plein Air     400

 

 

Of A Different Color     Pastel     13 x 15     Studio     900    

Of A Different Color     Pastel     13 x 15     Studio     900

 

 

Snow Shoe Hare     Pastel     8x9     Plein Air     500    

Snow Shoe Hare     Pastel     8x9     Plein Air     500

 

 

Remembering When     Pastel     18x18     Plein Air     900    

Remembering When     Pastel     18x18     Plein Air     900

 

 

Turn North at the Silo     Pastel     24x16     Plein Air     900         

Turn North at the Silo     Pastel     24x16     Plein Air     900     

 

 

In All Her Glory     Oil  21x24     Studio       1,500     

In All Her Glory     Oil  21x24     Studio      1,500

 

 

Awaiting Spring     Pastel     12x20     Studio     900    

Awaiting Spring     Pastel     12x20     Studio     900